وبگاه فرسنگ

اين وبگاه تا اطلاعات ثانوي روزه سكوت است

بایگانیِ سفرنامه

گزارش تصویری

یک روز عکاسی آزاد آزاد

عشاق

دو راهی

 

پارک ممنوع!

پارک ممنوع!

جعبه دیوار

جعبه دیوار

 

رهگذر

رهگذر

 

 

مسعود رفیعی طالقانی

مسعود رفیعی طالقانی

 

 

هادی (خودم)

هادی (خودم)

 

 

درخت خدا

درخت خدا

 

 

خیابان دوازده امام بن بست

خیابان دوازده امام بن بست

 

 

درخت خدا

درخت خدا

 

 

مسعود رفیعی طالقانی

مسعود رفیعی طالقانی

 

این هم بیب رضایی و موتور من (همون موتوری که پرویز پرستویی تو فیلم به نام پدر از اون استفاده کرد)

این هم حبیب رضایی و موتور من (همون موتوری که پرویز پرستویی تو فیلم به نام پدر از اون استفاده کرد)

Advertisements