وبگاه فرسنگ

اين وبگاه تا اطلاعات ثانوي روزه سكوت است

بایگانیِ سرنوشت

سرشت ديگر ساخته و سرنوشت خودساخته

مسعود رفيعي طالقاني

 

حالا سه روز است كه با هيچ كس حرف نزده ام . روزه سكوت نه ، كه چيزي براي گفتن نبوده است . هر چه هم كه بوده ، مزخرفات هميشگي و تكرار چيزهايي بوده است كه دوستشان نمي داشته ام .

اين وحشتناك است كه رويدادهاي اطراف ، ما را به انديشيدن واندارند و از آن بدتر اينكه آدم وادار به انديشيدن به رويدادهايي باشد كه دوستشان ندارد . اين را مي گويند سرنوشت !!!

اين قصه عجيب است .آدمهاي زيادي آمده اند و گفته اند سرنوشت ما به دست ديگري! است . افراد بيشتري هم تاكيد كرده اند كه چيزي موسوم به سرنوشت ، اصلا وجود ندارد و هر چه هست ، ساخته دست آدمها است. سرشت را اگر ديگري ساخته، سرنوشت را خودش مي سازد.

اين درست همان سايه اي است كه سالهاي طولاني بر سر ما و نسلهاي پيش از ما بوده است. همان كه با آن مي خوابيم ، بيدار مي شويم ، نفس مي كشيم و خلاصه آنكه زندگي مي كنيم. ما شاهكاريم كه با اين معجون معاشقه هم مي كنيم.

معجون سرشت ديگر ساخته و  سرنوشت خود ساخته !

و همه چيز البته  فارغ از ارتباط ميان اين دو مي گذرد. بي آنكه آب از آب تكان بخورد. كوره راهي كه هر چند كه نبايد باشد ، اما هست.

سرشت و سرنوشت پس ، دوستاني ديرينند يا دشمناني پر كين ؟ چه كسي مي داند ؟

 

Advertisements