وبگاه فرسنگ

اين وبگاه تا اطلاعات ثانوي روزه سكوت است

بایگانیِ روزنامه نگار

گاه نفس تنگي

مسعود رفيعي طالقاني

 

براي فهيمه خضر حيدري كه جدايي اش از اعتماد ملي را به مجال شهودي نو تعبير كرده است .

 

مدتهاي مديد است كه سيگار، اگر دوست داشتني ترين رفيق من نبوده باشد ، بهترين آنها بوده است . نمي شود به سادگي از آن دل كند و عجيب به آدم نزديك مي شود . من هم اگر چه در دوران كودكي مدتي را با بيماري آسم سر كرده ام ، اما در وقت سيگار كشيدن هرگز به آن سابقه فكر نمي كنم و خلاصه آنكه سيگار هيچ وقت براي من تنگي نفس را به همراه نياورده است.

حالا ديگر اما، گاه نفس تنگي است و همه چيز در حال انفجار .

روزنامه نگاري تعطيل شده است و روزنامه ها بايد فكر ديگري براي سر در ساختمانهاي خود كنند و ما هم به نشستن و نگاشتن مطلبي براي اين و آن دل خوش. دوستان ما يك به يك از روزنامه ها اخراج مي شوند و ما هم كه به سخت جاني شهره آفاق بوده ايم ديگر مجال ماندن نداريم.

 دريغ از حقوقي كه رعايت نشد و دريغ از ما ، كه دوست داشتيم بنگاه هاي بي مهرترين مديران جهان را. آنها كه با ما چون يك تفاله بي ارزش برخورد كردند و ما را از خانه هاي خودمان راندند.

 

Advertisements