وبگاه فرسنگ

اين وبگاه تا اطلاعات ثانوي روزه سكوت است

بایگانیِ اوباما

آغاز تغییرات We Beilive in CHANGE

Advertisements

انتخابات تمام شد

Image

Image

Image

Image

Image

Image